Gölet Kimyasalları

GÖLET KİMYASALLARI

Yapay göller kurulduktan sonra içerisindeki dengenin ve yaşamın sürdürülebilmesi için bazı maddelere ihtiyaç duyulmaktadır. Senkron Bio Pond olarak ürettiğimiz gölet kimyasalları içerisinde test cihazları, besin bağlayıcılar, nitrifikasyon bakterileri, problem çözücüler ve dezenfeksiyon maddeleri yer almaktadır. Test cihazları suda yer alan bakteri ve virüslerin varlığını tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Nitrifikasyon bakterileri suda bulunan azot miktarının düzenlenmesini sağlamaktadır. Belirli sebeplerle göllerde besin maddeleri artmaktadır ve bu artma sonucu plankton ve alg sayılarında da artış olmaktadır, bu olaylar sonucunda da sudaki oksijen seviyesi azalmaktadır besin bağlayıcılar bu olayların engellenmesi için kullanılmaktadır. Problem çözücüler gölet temizliği için kullanılmaktadır. Dezenfeksiyon ise göllerde oluşabilecek ve insan sağlığına zararlı olan mikroorganizmaların oluşumunu engellemek amacıyla yapılmaktadır.

TOP